Komunikat prasowy

Wprowadzenie pierwszego dokumentu certyfikacyjnego UL dla robotów konsumenckich i komercyjnych jest odpowiedzią na problemy bezpieczeństwa związane z interakcją ludzi i robotów.

NORTHBROOK, Illinois, 31 sierpnia 2020 – UL, wiodące przedsiębiorstwo na świecie działające w obszarze rozwiązań naukowych na rzecz bezpieczeństwa, wydało dokument UL 3300 stanowiący podsumowanie badań (ang. Outline of Investigation, OOI) z zakresu robotów stosowanych w sektorach usług, komunikacji, technologii informacyjnych, edukacji i rozrywki (ang. Service, Communication, Information, Education and Entertainment, SCIEE). Dokument opisuje wymogi, w oparciu o które dokonywana jest ocena bezpieczeństwa operacyjnego robotów, ze szczególnym uwzględnieniem wielokierunkowej mobilności, zagrożeń pożarowych i porażeniowych, obsługi zewnętrznej, klas użytkowników i otoczenia. Ponieważ roboty z sektorów SCIEE zwykle funkcjonują blisko ludzi, w dokumencie skupiono się na ich bezpiecznej obsłudze w różnorodnych środowiskach funkcjonowania człowieka.

„Technologie i zastosowania robotyki wychodzą poza segmenty przemysłowe i produkcyjne, coraz częściej pojawiając się w przestrzeni publicznej i komercyjnej, a także w domach prywatnych, gdzie służą poprawie jakości życia – zauważył Michael Sakamoto, dyrektor wyższego szczebla w Dziale Technologii Konsumenckich UL. – W miarę nasilania się tego trendu pojawiają się nowe problemy związane z bezpieczeństwem, dotyczące m.in. interakcji robotów z ludźmi, które należy poprawnie wskazać i rozwiązać”.

Gwałtowny rozwój technologiczny prowadzi do powstania nowej generacji robotów, które są w stanie wykonywać różnorodne zadania w otwartych przestrzeniach oraz współpracować z ludźmi. Podczas gdy roboty zdążyły zadomowić się w sektorach przemysłowych i produkcyjnych, ich kolejne generacje będą wykorzystywane w mniej tradycyjnych obszarach, takich jak sklepy spożywcze, hotele, lotniska, banki, galerie handlowe i miejsca publiczne, w tym deptaki i parki. Ponadto coraz częściej możemy dostrzec ich obecność w naszych domach. Z uwagi na rosnącą liczbę osób samotnych roboty usługowe mogą stanowić pożądane rozwiązanie. Jak wynika z prezentacji przygotowanej przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) w ramach podczas targów World Robotics 2019, sektor robotów przeznaczonych do użytku domowego i specjalistycznego w ciągu najbliższych trzech lat odnotuje wzrost o ponad 40% (CAGR). Aktualna wartość tej branży wynosi już 17,2 mld USD, natomiast eksperci z IFR zauważają, że pandemia koronawirusa spowodowała agresywny rozwój rozwiązań, które mogą być wykorzystywane do walki z pandemią.

Roboty służą poprawie wydajności i produktywności. Dzięki najnowszym innowacjom w obszarze technologii robotycznych stosuje się je także w celu poprawy obsługi klienta, zwiększania elastyczności działań i wzmacniania wartości marki. Z uwagi na rosnące zainteresowanie robotami we wszystkich obszarach organizacji, począwszy od budowania marki i działań marketingowych, poprzez przywództwo w obszarze obsługi klienta, a skończywszy na strategiach biznesowych i technologiach informacyjnych, bezpieczne wdrożenie i obsługa robotów, szczególnie w obszarze publicznym, stały się kluczowym aspektem dla przedsiębiorstw z całego świata.

„UL 3300 ukazuje, w jaki sposób radzimy sobie z rosnącą złożonością robotów konsumenckich i komercyjnych, czego dowodzi nasz aktywny udział i przywództwo w procesie kształtowania standardów bezpieczeństwa robotów, a także w komisjach i grupach roboczych działających w branży – powiedział Sakamoto. – Aby przyspieszyć wprowadzenie na rynek innowacyjnych technologii robotycznych , nasze zespoły są przygotowane do współpracy z producentami wyposażenia i części robotów – począwszy od etapu projektowania produktu, pomagając rozwiązać potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem i uniknąć opóźnień na dalszych etapach produkcji, które negatywnie rzutują na efekt końcowy i zaufanie klientów”.

Dział ds. Standardów UL Underwriters Laboratories, naszego podmiotu stowarzyszonego prowadzącego działalność non-profit, przystąpił do opracowywania normy porozumienia w oparciu o dokument referencyjny UL 3300 OOI. Aby złożyć wniosek w sprawie udziału w Panelu Technicznym, należy skontaktować się z Deborah Prince, kierownikiem ds. programu standardów w Underwriters Laboratories Aby nabyć egzemplarz UL 3300, należy wejść na stronę: shopULstandards.com. Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać ofertę usług ewaluacji i/lub certyfikacji produktu, prosimy o kontakt na adres: ctech@ul.com.

UL
UL pomaga budować lepszy świat, wykorzystując osiągnięcia nauki przy mierzeniu się z wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Zwiększamy zaufanie poprzez umożliwianie bezpiecznego zastosowania innowacyjnych produktów i technologii. Zespół UL łączy pasja kształtowania świata jako bezpieczniejszego miejsca. Wszystkie nasze działania, począwszy od niezależnych badań i tworzenia standardów, poprzez testy i certyfikację, a skończywszy na dostarczaniu rozwiązań analitycznych i cyfrowych, służą poprawie dobrobytu na świecie. Przedsiębiorstwa, branże przemysłowe, organy rządowe i regulacyjne oraz ogół społeczeństwa polegają na nas przy podejmowaniu trafniejszych decyzji. Więcej informacji na stronie: UL.com. Więcej informacji na temat naszej działalności non-profit na stronie: UL.org.

Kontakt:
Steven Brewster
UL