UL jako dostawca kluczowych usług pozostaje otwarty na środowisko biznesu. Wprowadziliśmy zmodyfikowane warunki pracy zgodnie z wytycznymi kierownictwa służb zdrowia publicznego, aby pomóc naszym pracownikom, klientom i społecznościom w bezpiecznym i nieprzerwanym świadczeniu priorytetowych usług. Aktywnie oceniając nasze procesy pod kątem zmieniających się potrzeb naszych klientów, tymczasowo zmieniliśmy niektóre z wymagań naszego Programu Akceptacji Danych (DAP). Celem tej zmiany jest możliwość wykorzystywania zdalnej technologii do audytów oraz testów nadzorowanych przez pracowników UL.

Te tymczasowe zmiany programu mają na celu zapewnienie większej elastyczności naszym klientom, przy jednoczesnym utrzymaniu zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych osób. Zmiany obowiązują natychmiast i będą trwały do odwołania.

Kliknij w link po szczegóły zaktualizowanego programu