Każdy producent elektrycznego lub elektronicznego sprzętu medycznego, przed wprowadzeniem go na rynek, stanie przed koniecznością wykonania analizy ryzyka. Analiza, jeśli zostanie przeprowadzona prawidłowo, stanie się użytecznym dokumentem, który pomoże producentowi kontrolować zagrożenia związane z produktem. Przeprowadzona niepoprawnie, będzie przykrym obowiązkiem – zadaniem, które niepotrzebnie pochłonie zasoby firmy i opóźni wprowadzenie produktu na rynek.

W naszym raporcie opisaliśmy 10 najczęściej popełnianych błędów podczas przygotowywania analizy ryzyka. Aby pobrać dokument, wypełnij poniższy formularz.